Praktijkgegevens

Telefonische bereikbaarheid 


Praktijknummer (0165) 38 22 49
U kunt dit nummer bellen voor het maken van afspraken, het opvragen van uitslagen, verwijskaarten en dergelijke bij huisartspraktijk De Gagel. Deze lijnen worden veel gebruikt en kunnen wel eens bezet zijn. U helpt de assistente door de gesprekken kort te houden. Maakt u zo mogelijk gebruik van de vaste beltijden zodat de bereikbaarheid voor eenieder beter wordt. Vooral op maandagochtend is het erg druk aan de telefoon. Maak indien mogelijk gebruik van alternatieven zoals de mogelijkheden via deze website voor online herhaalrecepten en het online maken van een afspraak

Spoednummer (0165) 38 22 49 (toets 1)
Wanneer er dringend medische hulp nodig is en de praktijklijnen bezet zijn, kunt u gebruik maken van dit spoednummer. Belt u dit nummer alleen voor zeer ernstige, dringende gevallen en houdt u de lijn niet langer bezet dan nodig is. Het spoednummer wordt buiten de praktijkuren niet beantwoord!

Vaste beltijden
Spreekuur afspraken: 8.00 - 17.00 uur
Telefonisch terugbelspreekuur en uitslagen: 9.00 - 10.00 uur
Aanvraag huisbezoek: voor 10.00 uur
Tussen 10.15 en 10.45 is de praktijk alleen telefonisch bereikbaar voor spoedgevallen.
Van 12.00 - 13.30 uur zijn we gesloten. Bij spoed belt u (0165) 38 22 49 (1).

Woensdagmiddag
Op woensdagmiddag zijn wij vanaf 12.00 uur telefonisch niet bereikbaar. In geval van spoed kunt u contact opnemen met Het Huisartsenteam Rucphen (0165) 34 20 53.

Telefonisch terugbelspreekuur en uitslagen
Voor kort overleg, uitslagen en dergelijke kunt u iedere werkdag tussen 9:00 en 10:00 uur naar de praktijk bellen. De assistentes zullen u te woord staan en u proberen te helpen. Zij overleggen uw vragen met de huisartsen. Indien u een van de huisartsen zelf wilt spreken kunt u dit aangeven. De huisarts belt u dan later terug die dag.

Huisbezoek
Wanneer het niet mogelijk is om zelf naar de praktijk te komen, dan kan de huisarts u ook thuis bezoeken. Bijvoorbeeld omdat u te ziek, (tijdelijk) gehandicapt of slecht ter been bent. Belt u voor het maken van een visite afspraak bij voorkeur voor 10:00 uur

De assistente beoordeelt, eventueel samen met de huisarts, of een huisbezoek afgelegd wordt. In de praktijk zijn de mogelijkheden voor onderzoek en behandeling beter.

Het huisbezoek is niet bedoeld voor mensen die geen tijd of geen vervoer hebben om naar het gewone spreekuur te komen.

EHBO
Voor eerste hulp (open wonden, kneuzingen. verbrandingen etc) kunt u altijd direct terecht. Als u van tevoren de mogelijkheid ziet om te bellen of te laten bellen, houdt de dokter rekening met uw komst.

Huisartsenpost 
De avond-, nacht-, en weekeinddienst wordt geregeld vanuit de Huisartsenpost Etten-Leur, Schoonhout 215 in Etten-Leur. U kunt de huisartsenpost bereiken via telefoonnummer (076) 50 40 444. U moet altijd eerst bellen; zonder afspraak binnenlopen is niet mogelijk. Deze dienst is uitsluitend bedoeld voor dringende medische zaken die niet kunnen wachten tot de eerst volgende werkdag.
Het Huisartsenteam De Gagel Waarneming
Spoed (0165) 38 22 49 (1) Praktijk (0165) 38 22 49
Adres De Gagelrijzen 6
4711 PA St. Willebrord
Kaart
Huisarts(en) L. Yurtsever
A. Edel