Praktijkgegevens

Het Huisartsenteam  >  Ketenzorg  >  GGZ
GGZ


Het Huisartsenteam ambieert patiënten met psychosociale problemen de best passende psychische zorg door de juiste zorgverlener te bieden. Dit doen we graag door een sluitende zorgketen GGZ te realiseren zodat de patiënt geen schotten ervaart tijdens zijn behandeling. Binnen het gehele spectrum van de GGZ hebben we met de zorgverleners om ons heen afspraken gemaakt om:

 patiënten met psychosociale problemen adequaat te 
   behandelen
 te verwijzen en terug te verwijzen
 de zorg op elkaar af te stemmen
 en de patiënt te begeleiden ook zijn eigen  
   verantwoordelijkheid in zijn welbevinden te nemen


Samenwerken in een zorgketen
De samenwerking en de organisatie van de keten is beschreven in het ‘Bedrijfsplan Zorgketen GGZ’. Dit bedrijfsplan is gebaseerd op de in 2014 uitgekomen ‘Protocollaire GGZ’ van het NHG en de 4 landelijke productbeschrijvingen voor de GBGGZ. De volgende zorgverleners werken samen binnen de GGZ zorgketen:

 huisartsen van Het Huisartsenteam
 praktijkondersteuners-GGZ van Het Huisartsenteam 
   (Basis GGZ)
 eerstelijns- of GGZ psycholoog (GBGGZ)
 eerstelijns verslavingsconsulent (GZGGZ)
 psychiater SGGZ)
 klinisch psycholoog (SGGZ)


GGZ DBC
In 2015 is Het Huisartsenteam, in nauw overleg met zorgverzekeraar CZ, een pilot GGZ DBC gestart. Lees ook het Bedrijfsplan GGZ voor ketenpartners.


Projectgroep
 Leon Vogels    manager GGZ en huisarts
 Christianne Joossen   coördinator GGZ
 Christel Kronenberg   POH-GGZ


Meer informatie?
Voor meer informatie over de GGZ activiteiten van Het Huisartsenteam kunt u contact opnemen met Christianne Joossen, coördinator GGZ, (076) 503 26 58. Gelieve dit e-mailadres niet te gebruiken voor voor het stellen van medische vragen, bestellen van herhaalrecepten en dergelijke. E-mails voor huisartsen worden niet doorgestuurd.