Praktijkgegevens

Het Huisartsenteam  >  Ketenzorg  >  KIS
Keten Informatie Systeem


Het Huisartsenteam werkt met het Keten Informatie Systeem (KIS) Care2U. Een KIS levert een belangrijke bijdrage aan een betere informatie-uitwisseling met andere zorgaanbieders, optimaliseert de processen binnen een zorgketen en ondersteunt de patiënt bij persoonsgerichte zorg.


Declaratie
Lees in het document 'Uitbetaling ketenpartners met Care2U vanaf 1 januari 2016' hoe het declaratieproces van Het Huisartsenteam geregeld is.